fbpx

Življenje pitagorejcev, esenov in sufijev

Predavanje in literarni večer v Trubarjevi hiši literature
Maj 2018
Kaj imajo skupnega tri skupnosti mistikov? Njihova skupno življenje je bilo osnovano na prijateljstvu, medsebojni ljubezni, skupnem delu, vse so si delili, se učili in odkrivali skrito znanje. Bistvo tega znanja se je ohranilo v njihovih spisih, iz katerih smo prebrali nekaj odlomkov.
Kakšno je njihovo duhovno sporočilo za današnjega človeka? 
I. Življenje v skupnosti 
Eseni so najbolj odkritosrčni ljudje, vedno držijo besedo, so zelo marljivi, podjetni, imajo močan občutek za pravičnost, so neustrašni, pogumni, ko je treba braniti resnico in nedolžnost. Ne menijo se za bogastvo in dobiček, saj med njimi vlada načelo enakosti. Učijo se zdravilstva, astronomije in drugih znanosti.
II. Univerzalni zakon narave 
Pitagora je učil nauk o preseljevanju duše, o tem, kako duša vstopa v različne življenjske oblike, živa bitja. Ko duša preide vsa bitja, nebeška, bitja v vodi in ostala, dobi človeško telo. Duše, ki so se pregrešile, so ponovno poslane v človeško telo, da bi se očistile in se vrnile v njihov svet.
III. Spoštovanje vsega stvarstva 
V vsem, kar je živo, je zapisan Zakon. Najdete ga lahko v travi, drevesu, reki, v planinah, v pticah neba, ribah morja, toda iščite ga predvsem v sebi. A vi ste zaprli oči, da ne bi videli in si zatisnili ušesa, da ne bi slišali.
IV. Skrito znanje  
Spoznali boste starodavno pot in razkrile se vam bodo skrivnosti, o katerih ste prej le sanjali. V “Esenskem evangeliju miru” je zapisano: »Ko se rodimo, stopimo v svet z Božanskim zvokom v ušesih. Vselej je v naših ušesih, četudi ga ne slišimo. Ta zvok je ustvaril vse stvarstvo. Vstopite v Zvok in Svetlobo, ki sta vas ustvarila …«