fbpx

Seminarji o razvoju zavesti

Védenje modrecev, kot so bili Pitagora, Sokrat, Buda, Rumi, Kabir idr., ki so si pridobili globlje spoznanje o človeku in resnični naravi vseh stvari, je ostalo skrito in je malo poznano. Ti modreci so učili isto metodo, kako zaživeti kot zavestno in svobodno bitje. Imeli so celosten uvid v človeško naravo, ta svet in višje svetove, zato nam lahko njihovo znanje resnično pomaga na poti notranjega razvoja – razvoja zavesti. Učili so srednjo pot, ki je dostopna vsakomur. Vprašanje je le, ali si želimo storiti kaj, da bi bilo naše življenje izpolnjeno in srečno? Ko je hrepenenje v nas dovolj močno, se odpravimo na pot odkrivanja samega sebe.

Več o informacijah, kdaj bodo potekala izobraževanja si oglejte pod rubriko DOGODKI. 

Knjiga Skrivno védenje Rumija in Kabirja
Knjiga Razcvet zavesti

 Kratka vsebina seminarjev:

1. Narava ženskega in moškega uma in njuna vloga

Vedska psihologija predstavlja, kakšna je notranja narava ženskega in notranja narava moškega uma. To znanje predstavlja temeljna načela interakcije med žensko in moškim. Je povsem praktično in ga lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Poznavanje ženskega uma, njenega vedenja in lastnosti moškega uma ter njegovega vedenja vodi v harmoničen odnos med žensko in moškim. To ne velja le za odnos med partnerjema, ampak za vse odnose: v družini, v službi, s sorodniki, prijatelji itd. 
Celostno razumevanje narave uma in dinamike odnosa je najpomembnejše. Pravo znanje je vedno preprosto, logično in z lahkoto razumljivo. Takšno je tudi znanje vedske psihologije.

2. Znanje, ki ga potrebujemo za gojitev srečnih odnosov

Resnično védenje, znanje je tisto, ki nam pomaga, da se razvijamo kot človeška bitja. Kakšni naj bi bili odnosi v družini, na delavnem mestu, odnosi s prijatelji in drugimi ljudmi?  Vedska psihologija, ki govori o odnosih, je povsem praktična. To znanje lahko uporabimo v svojem vsakdanjem življenju. Obstajajo tri vrste ljudi, ki imajo vsak svoje posebne značilnosti. Ko razumemo njihove lastnosti in vedenje, bomo vedeli, kako se vesti do njih. Tako ne bomo izgubljali svoje moči, se po nepotrebnem vznemirjali, ampak bodo naši odnosi lahkotni in izpolnjujoči. Predstavljenih bo tudi nekaj osnovnih načel komunikacije.


3. Ali obvladujem svoj um ali um obvladuje mene?

Pogosto se ne zavedamo svojih besed in ravnanja. Naši odzivi so nezavedni, avtomatski. Um, ki ima glavno besedo in vodi naše življenje, je potrebno obvladati. Ali obvladujem svoj um ali um obvladuje mene? Um ima veliko moč, toda če se spoprijateljimo z njim, ga bomo mi vodili. Poleg fizičnega imamo subtilno telo ali um. Poznavanje narave uma in njegovega delovanja nam pomaga na poti zavedanja.
Um deluje skozi čutila in je vez med fizičnim telesom in zavestjo ali dušo. Je le orodje in je lahko naš najboljši prijatelj ali pa najhujši sovražnik. Ne moremo ga obrzdati z zatiranjem. Tako bo postal le še močnejši. Večkrat se zdi, da je um neukrotljiv, kot divji slon je gnan od brezštevilnih vtisov, ki so v njem. Zato je samoopazovanje nadvse važno. Pitagora je učil, da je najpomembnejše v življenju očistiti um. Kako lahko to storimo? Modreci nam nudijo starodavno metodo, ki nam pri tem pomaga. Z njo so tudi sami dosegli stanje prebujenja in zaživeli kot zavestna bitja.

 

4. Dharma – kozmični red in namen življenja

Celoten kozmos deluje po nekem redu, zakonitostih, da bi lahko to stvarstvo obstajalo. Kakšen je ta red? Človek naj bi živel v skladu z njim. Namen življenja je ohranjati ta red, skrbeti za vsa bitja, s čimer se osvobajamo ega. Nenasilje ali ahimsa, je univerzalni zakon, ki govori o ljubezni do vseh bitij. Ne bi smeli prizadeti drugih, temveč si pridobiti njihovo srce. 
Živeti v skladu z dharmo pomeni izpolniti namen življenja v človeškem telesu. Opraviti naloge, ki so nam naložene in se razvijati kot zavestno bitje. Človek je v procesu preobrazbe. Le-ta je danes vsesplošna, na kozmični ravni, ne le na individualni.5. Ali verjamem v slepo srečo ali v zakon vzroka in posledice?

Svet zgleda nedoumljiv, nepravičen in precej kaotičen, toda če poznamo zakonitosti, ki delujejo v njem, bomo vse videli drugače. Ralph W. Emerson pravi, da površen človek verjame v slepo srečo, močan pa v vzrok in posledico. Kdo odloča o naši usodi? Mi sami, naše ravnanje. Posledice si ustvarjamo z mislimi, besedami in dejanji. Doživeli bomo toliko veselja, kot ga prinašamo drugim in deležni toliko bolečine, kot smo jim je prizadejali. 
Če poznamo naravne, fizikalne zakonitosti, bomo razumeli tudi zakone etike in si ne bomo ustvarjali slabe karme. Če na primer ne upoštevamo zakona gravitacije in skušamo leteti, bomo padli. Ali bomo padli, če kršimo etične zakone? 
Pitagora je dejal, da ne umremo, ampak duša zapusti eno telo in se preseli v drugo. Ko je duša živela v različnih življenjskih oblikah, je dobila človeško telo, kjer se naprej razvija. Ta planet je učilnica v katero vedno znova vstopamo in jo zapuščamo. Zdaj smo v takšnem stanju kot človek, ki se pelje z vlakom, na glavi pa ima ogromen kovček. Namesto, da bi ga odložil na tla in se spočil, drži težko prtljago, pod katero se mu šibijo kolena. Modreci, ki so se dvignili nad ravni, kjer vlada zakon vzroka in posledice, zakon karme, pravijo, da se lahko rešimo bremena preteklosti. Obstaja pot, ki vodi iz začaranega kroga rojevanja in umiranja. Ni tako pomembno, kakšna je naša usoda, ampak prizadevanje za lastno osvoboditev. Johann W. Goethe je dejal, da nihče ni večji ujetnik, kot tisti, ki zmotno verjame, da je svoboden.


6. Zaživimo kot zavestna bitja – meditacija

Človek je v procesu nastajanja, razvoja. Šele postajamo ljudje, zavestna bitja. Veliko vemo o najrazličnejših stvareh, toda skoraj ničesar ne vemo o zavesti, duhovnem počelu v nas, katere narava je brezmejna radost. Smo v procesu razvoja zavesti, ki ima pet stopenj. Kako se dvigniti na višjo raven zavesti?  
Modreci pravijo, da živimo v temi, ne glede na to, kako učeni smo. Zakaj je tako? Ker je um izpolnjen s številnimi mislimi, podobami in čustvi. Ko je ta koprena odstranjena, zagledamo sebe in svet takšen, kot je v resnici. Kako lahko to storimo? Obstaja starodavna metoda, ki so jo učili Zaratustra, Pitagora, Lao Ce, Buda, Rumi, Kabir idr. Ta metoda nam zares pomaga, da se osvobajamo neprijetnih misli in čustev, skrbi, težav in strahov, s katerimi se iz dneva v dan spopadamo. Postajamo vse bolj neodvisni in svobodni. Stanje popolnega zavedanja je stanje radosti in prostosti, po katerem vsi hrepenimo. To je naše naravno stanje. Ko ga dosežemo, tedaj sijaj zavesti, duše ne bo preseval le našega obraza, ampak naše celotno bitje. Tudi kvantni fiziki so se v svojih dognanjih in odkritjih približali temu, kar modreci govorijo že tisočletja.7. Človek – bitje mikro in makro kozmosa

Človek živi v majhnem, mikro svetu, na planetu Zemlja in hkrati je prebivalec makro sveta, celotnega stvarstva. Poleg fizičnega telesa ima veliko subtilnih teles, s katerimi je povezan z vsakim delčkom vesolja, s subtilnimi svetovi, z vsem stvarstvom. Pride lahko v stik z vsem kar obstaja, tako v tem vesolju kot na subtilnih in duhovnih ravneh. 
Kako so nastali duhovni in materialni svetovi? Kako izgledajo višji, subtilni svetovi? Obstaja mnogo raznovrstnih moči, ki ustvarjajo in vzdržujejo to stvarstvo, a obstaja eno počelo, ki povezuje vse ravni bivanja. Vse v tem svetu, atomi, planeti, galaksije, človeško življenje, ima svoj čas, ki je cikličen. Obstajajo različne dobe, kot so zlata, srebrna, bronasta in železna, v kateri živimo danes. Ali živimo v prelomnem času, ko se zaključuje en ciklus in začenja novi? Cel svet je v procesu preobrazbe, ki je tako notranja kot zunanja. Živimo v obdobju, ko se lahko vsak čas zgodi skokovita sprememba v naši zavesti. Zato pa je potrebno marsikaj storiti.


8. Upanišade – zakladnica brezčasnega znanja

Upanišade nas s svojo globino, preprostostjo, čudovitimi zgodbami in odgovori na temeljna življenjska vprašanja spodbujajo, naj spoznamo svojo resnično naravo. So najstarejši mistični in filozofski spisi. Zapisane so v dialogu. So besede modrecev iz Indije, ki govorijo o svoji lastni izkušnji in videnju. To znanje ni sad čutnega zaznavanja, sklepanja ali razmišljanja, temveč notranjega videnja. Modreci v upanišadah vidijo duhovni svet tako jasno, kot mi vidimo fizičnega. Razkrivajo nam bogata notranja izkustva in ne podajajo abstraktnih filozofskih razlag. Znanje, ki nam ga posredujejo, nam pomaga na poti osvobajanja. 
Upanišade imenujemo skrivni nauk, ki ga Učitelj posreduje učencu. Ta nauk govori o enosti človekove zavesti, Atmana, in Najvišje Resničnosti ali Zavesti, Brahmana. Vse izhaja iz enega Izvora, ljudje, vsa bitja, vse moči, narava in vsi svetovi, tako grobi kot subtilni. V vseh bitjih sije skrita zavest, ki je brezmejna radost. Ko jo spoznamo, postanemo lahki, spokojni, svobodni, izpolnjeni z veseljem in ljubeznijo. Upanišade razkrivajo največjo skrivnost človeškega življenja.
 

9. Kaj pravi starodavna modrost o harmoničnih odnosih?

Modrost ravnanja in komuniciranja z ljudmi je najpomembnejša v življenju. Od tega je odvisno ali bomo srečni ali nesrečni. V starih kulturah so zelo temeljito proučili človeka in so vedeli, kakšni sta ženska in moška notranja narava, kakšna je moč ženske in kakšna je moč moškega v družini in družbi. Položaj ženske je ključnega pomena za zdravo družino in družbo. Če ženska izgubi svoj položaj, družba izgubi ravnotežje in harmonijo.
Človeka se bo dotaknilo samo tisto, kar povemo iz srca, z ljubeznijo. Le takrat se bomo odzvali in bo to v nas povzročilo spremembo. Kakšni smo, se kaže v naši komunikaciji, pri kateri ne gre za izmenjavo besed, ampak za skupno, osrečujoče bivanje, ko si delimo svoja doživetja, se počutimo sprejete, varne in ljubljene. Le tako postajamo inteligentna in vse bolj zavestna bitja. Vse je odvisno od odnosov, tudi uspeh in bogastvo. Komunikacija, ki ne prinaša veselja, radosti, ni le nekulturna, ampak tudi neetična, kajti človekova narava je takšna, da želi prinašati srečo vsakomur s katerim je v stiku. Ne moremo živeti, če smo nesrečni. Zato bi se morali naučiti skrbeti drug za drugega in ne le želeti uživati v odnosih. 
Ni drugi tisti, ki bi se moral spremeniti, temveč se moram jaz. Drugega ne moremo spremeniti, ker nismo čisti v sebi, kvečjemu ga lahko le poškodujemo. Sonce te hitreje pripravi do tega, da slečeš plašč, kot še tako močan veter. Prijaznost, naklonjenost in spoštovanje pripravijo človeka do tega, da spremeni svoje ravnanje veliko prej, kot kakršne koli grožnje in besnenje. 

DOBRA MISEL

“Ljudje iz različnih razlogov znanje iščejo, a nič ne storijo, da bi osvobodili svojo dušo.” / Rumi 

Iz knjige Skrivno védenje Rumija in Kabirja
ŽELIM PREJEMATI OBVESTILA