Društvo Razcvet zavesti od leta 2015 organizira izobraževanja,
literarne dogodke, predavanja in delavnice o temah, ki
razkrivajo srčiko človeške narave, večno duhovno počelo v
človeku. Poslanstvo društva je ozaveščanje današnjega človeka
o starodavni, brezčasni modrosti, philosophia perennis,
o meditaciji, etičnem in zavestnem načinu življenja. 

Društvo je izdalo več knjig avtorice in prevajalke Viktorije Kos.
Leta 2015 je izšlo njeno prvo avtorsko delo Razcvet zavesti, s
podnaslovom Pogovori o prebujajočem se človeku, ki je leta
2017 izšlo v drugi izdaji. Knjiga opisuje prebujanje človeške
zavesti in kako stopiti na pot notranje preobrazbe. Leta 2018
je izšla naslednja knjiga z naslovom Skrivno védenje Rumija
in Kabirja, ki preko zgodb in prevedenih verzov ter njihovo
razlago predstavlja dva duhovna velikana z Vzhoda, Džalaludina
Rumija in Kabirja. Leta 2020 bo izšla knjiga Razcvet
zavesti v angleškem jeziku.