Knjiga Razcvet zavesti


Knjiga-krogec

RAZCVET ZAVESTI

Pogovori o prebujajočem se človeku

AVTORICA: VIKTORIJA KOS

SPREMNA BESEDA: prof. dr. Igor Kononenko

232 strani

NAKUP

Človek skuša spoznati samega sebe in vse, kar ga obdaja. Ker deluje le s čutili in razumom, se nenehno sooča z omejitvami in se vrti v krogu. Modreci pravijo, da smo nezavedni. Naša zavest je potopljena v spanec, zato ne najdemo izhoda iz teme nevédnosti in ne živimo kot svobodna bitja. Zakaj je tako?

Pričujoča knjiga opisuje razvoj človeške zavesti. Razkriva notranjo pot, po kateri so hodili Pitagora, Heraklit, Buda, Lao Zi, Sokrat, Jalal al-Din Rumi, Kabir idr., vsebuje navedke umetnikov, filozofov in kvantnih fizikov ter zgodbe iz zakladnice modrosti. Vsebina ni le informativna, ampak predvsem samorefleksivna in nas vabi k notranji preobrazbi.

Besedilo je napisano v dialogu, kar mu daje živost in nas osebno nagovarja. Vzpodbuja nas k razmišljanju, opazovanju sebe in nas bodri, naj storimo kaj, da bi dosegli notranje zadovoljstvo. Kdor pa hrepeni po odkritju svoje resnične narave, mu je predstavljena metoda, s pomočjo katere so zaživeli kot zavestna, radostna bitja modreci v preteklosti in je na voljo tudi iskalcem danes.

Besede so le odpadlo listje, če v njih ni živega duha. Tisti iskalci resnice, ki so prišli v stik s sržjo svojega bitja in vsega, kar obstaja, nas nagovarjajo z izjemno izpovedno močjo in nas vabijo, da se jim pridružimo.

VSEBINA KNJIGA