Življenje pitagorejcev, esenov in sufijev

Predavanje in literarni večer v Trubarjevi hiši literature
Maj 2018
 
Kaj imajo skupnega tri skupnosti mistikov? 
Njihova skupno življenje je bilo osnovano na prijateljstvu, medsebojni ljubezni, skupnem delu, vse so si delili, se učili in odkrivali skrito znanje. Bistvo tega znanja se je ohranilo v njihovih spisih, iz katerih smo prebrali nekaj odlomkov. 

V “Esenskem evangeliju miru” je zapisano: »Ko se rodimo, stopimo v svet z Božanskim zvokom v ušesih. Vselej je v naših ušesih, četudi ga ne slišimo. Ta zvok je ustvaril vse stvarstvo. Vstopite v Zvok in Svetlobo, ki sta vas ustvarila…«