Rojena sem v Mariboru leta 1972. Po enem letu smo se preselili iz mesta, kjer sem kot otrok preživljala dneve v veličastju dehteče narave. Cvrčanje murnov, šepetanje vetra in žvrgolenje ptic je bila čudovita simfonija narave, ki mi še vedno odzvanja v ušesih.
Ko sem odraščala, so občutek, da mi nekaj manjka, nemir in neizpolnjenost postajali vse večji. Ob globljem zavedanju sebe in sveta sem se spraševala, kdo sem in zakaj sem na tem svetu. Odgovore sem iskala v psiholoških in duhovnih knjigah, zanimala me je filozofija in spisi različnih duhovnih tradicij. Odločila sem se za študij teologije, ki je vseboval vse navedene teme, predvsem pa zahodno in indijsko filozofijo. Vzporedno sem eno leto obiskovala predavanja na primerjalni književnosti. Diplomirala sem na temo kozmologija arhaičnih ljudstev in kasneje še bolj podrobno proučevala različne tradicije, grško duhovno tradicijo, indijsko mistiko (Upanišade in številne modrece), sufijsko idr., – mistično tradicijo tako Vzhoda kot Zahoda. Pritegnili so me predvsem veliki modreci, ki so prišli do globokih spoznanj o človeku in resnični naravi vseh stvari. Potovanja na različne kontinente (Afrika in Azija, predvsem Indija, Perzija in Turčija) in stik s tamkajšnjo bogato duhovno tradicijo in kulturo so prav tako pripomogli h globljemu pogledu na človeka in svet.
Prevzemala me je radovednost razvozlati največjo uganko življenja – to sem jaz sama. Z ničemer nisem mogla izpolniti praznine, ki je zevala v meni, hrepenenje po doživetju notranje radosti, svobode in resničnem védenju se je vztrajno krepilo. Čutila sem, da je pot, ki vodi do njiju, meditacija. Ko sem prišla v Indiji v stik s starodavno metodo, ki so jo učili veliki modreci, kot so bili Pitagora na Zahodu, Džalaludin Rumi na Bližnjem in Kabir na Daljnem Vzhodu ter mnogi drugi, sem začela dobivati odgovore na vprašanja in razumevanje sebe in sveta je postajalo vse globlje. 
Leta 2015 je izšla knjiga Razcvet zavesti, s podnaslovom Pogovori o prebujajočem se človeku, ki opisuje prebujanje človeške zavesti in kako stopiti na pot notranje preobrazbe. Napisana je v dialogu. Leta 2018 je izšla naslednja z naslovom Skrivno vedenje Rumija in Kabirja, ki preko zgodb in verzov predstavlja dva duhovna velikana z Vzhoda, Džalaludina Rumija in Kabirja.
Predavanja in dogodki o temah: Kaj je zavest? (Izraz zavest izhaja iz filozofskih in mističnih spisov Upanišad); Kaj je um in kako deluje?; o etičnem življenju; zakonu vzroka in posledice – zakonu karme; meditaciji; o nauku Pitagore, o esenih, o velikih modrecih z Vzhoda, kot so veliki sufiji in indijski modreci; zgodbe iz Mahabharate idr.
 
Viktorija Kos
DOBRA MISEL

“Ne bodi odvisen od drugih, temveč najdi v sebi izvor radosti, ljubezni.”

Iz knjige Razcvet zavesti